Irové byli válečníci a mořeplavci.

Irové byli válečníci a mořeplavci.