Na skok v Singapuru

02.03.2020 10:49

Na závěr naší lednové expedice jsme strávili pár dní v Singapuru. Jedná se o městský ostrovní stát s vyspělou ekonomikou. Jeho název by se dal přeložit jako Lví město. Zdejší obyvatelé jsou posedlí čistotou a vyplývá z toho i celá řada zákazů. Za všechny jmenujme alespoň zákaz žvýkání, plivání nebo konzumace páchnoucího durianu. Prošli jsme si město ve dne i v noci a v naší fotogalerii vám nabízíme alespoň pár zážitků.

FOTOGALERIE SINGAPUR