Když se dílo nepodaří....

26.04.2021 09:46

Dnes hledáme zemi, kterou jsme jen profrčeli, ale určitě se tam chceme jednou vrátit. Moc se nám tam líbilo, jen zrovna tehdy nebyla hlavním cílem naší expedice, a rádi bychom jí věnovali mnohem více pozornosti. Hlavní město je krásné, ale až tam jednou pojedeme, chceme si vzít hlavně kola a jezdit kouzelnou přírodou. Nápovědou vám bude určitě obrázek, na kterém je slavná loď, která byla na hladině jen pár desítek minut a pak se na 333 let potopila.

Jak se jmenuje loď na snímku a kterou zemi dnes hledáme?

PRAVIDLA SOUTĚŽE POZNÁVÁME SVĚT

Odpověď na otázku z minulého týdne:

Minulý týden jsme samozřejmě hledali Holandsko, Nizozemí nebo Nizozemsko, jak zněly vaše odpovědi. Správná je ale pouze jedna z nich. Holandsko totiž známe Severní a Jižní, jedná se o dvě ze dvanácti provincií Nizozemska. Nesprávné je také pojmenování Nizozemí, protože to je historické označení území mezi Severním mořem a Ardenami, na kterém dnes leží Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, a dokonce část Francie. Přestože je jedinou správnou odpovědí Nizozemsko, stejně většina z nás bude i nadále používat spíš Holandsko.