Stříbrný vodopád má 100 metrů.

Stříbrný vodopád má 100 metrů.