Sloni jsou odpradávna cvičeni na těžkou práci se dřevem.

Sloni jsou odpradávna cvičeni na těžkou práci se dřevem.