Na konci hlavní třídy už vidíme dominantu města Taipei 101, budova má připomínat kmen bambusu.

Na konci hlavní třídy už vidíme dominantu města Taipei 101, budova má připomínat kmen bambusu.