A taky jsme si koupili pár suvenýrů, návštěva Taipei byla díky Jamesovi nezapomenutelná.

A taky jsme si koupili pár suvenýrů, návštěva Taipei byla díky Jamesovi nezapomenutelná.