Nejtypičtější rostlinou zdejší krajiny jsou určitě kapradiny v mnoha podobách.

Nejtypičtější rostlinou zdejší krajiny jsou určitě kapradiny v mnoha podobách.