137 metrů vysoká věž Dómu svatého Štěpána ve Vídni.

137 metrů vysoká věž Dómu svatého Štěpána ve Vídni.