V Litvě jsou často k vidění čápi.

V Litvě jsou často k vidění čápi.