Za odlivu se dají prozkoumávat jeskyně.

Za odlivu se dají prozkoumávat jeskyně.