Na podobné lodi prchali Irové před hladomorem do Ameriky.

Na podobné lodi prchali Irové před hladomorem do Ameriky.