Modře jsme vyznačili naši trasu po Faerských ostrovech.

Modře jsme vyznačili naši trasu po Faerských ostrovech.